Personuppgiftspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss. I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka personuppgifter Stall Pikeur Handelsbolag (nedan kallat "Stall Pikeur") samlar in från dig och andra parter samt hur de används.

Stall Pikeur använder personuppgifter för att fullgöra ingångna avtal med kunder och leverantörer, samt för utskick av nyhetsbrev och information.

För detta behöver vi behandla personuppgifter för att kunna identifiera och kontakta dig som kund, kontaktperson eller annan berörd part.

Nedan följer en översikt över de kategorier av personuppgifter som Stall Pikeur behandlar:

Befintliga kundrelationer:

  • Namn, personnummer eller organisationsnummer, kundnummer, telefonnummer och e-postadress(er) samt kontaktperson(er), eventuellt med tillhörande kontaktuppgifter.
  • Information om avtal och kundkontakt med information från e-postkorrespondens, kontaktformulär, SMS, chat och telefon.
  • Inom ramen för vårt samarbetsavtal med Weight Watchers Sweden ViktVäktarna AB hanteras namn och e-postadress till prenumeranter av nyhetsbrev.

Stall Pikeur behandlar uppgifterna så länge syftet med behandlingen kvarstår. Därefter tas uppgifterna bort på ett säkert sätt, förutsatt att de inte är anonymiserade eller annan rättslig grund för fortsatt lagring av dem föreligger. Stall Pikeur använder inte personuppgifter för att fatta helt automatiserade beslut.

Dina personuppgifter lagras och behandlas inom EU/EES-området, eller i ett tredje land, i linje med EU:s standardavtalsklausuler och aktuell dataskyddslagstiftning.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är främst att fullgöra kundavtal och tillhandahålla eventuella tilläggstjänster samt på begäran från dig vidta åtgärder innan avtal ingås. Annan form av behandling sker med samtycke eller intresseavvägning som rättslig grund. Stall Pikeur stödjer sig på intresseavvägning som rättslig grund för utskick av marknadsföring, nyhetsbrev och information om sin verksamhet till kunder och berörda parter samt för att besvara och följa upp förfrågningar. Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och återkalla ditt samtycke. Detta kan emellertid begränsa Stall Pikeur:s förmåga att tillhandahålla avtalade tjänster, vilket som regel inte medför något avtalsbrott från Stall Pikeur:s sida.

Du har rätt att få tillgång till, korrigera och ta bort dina personuppgifter. Du kan även begära att behandlingen begränsas eller invända mot den. Därtill har du rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att få ut de personuppgifter du lämnat till Stall Pikeur och som behandlas på elektronisk väg. Du kan få informationen om dina personuppgifter skickad direkt till dig eller överförd till en annan leverantör/personuppgiftsansvarig. Om inget annat avtalats skickas informationen i elektroniskt format till din registrerade e-postadress. För att kunna begagna dig av denna rättighet måste du bekräfta din identitet. Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ned i denna integritetspolicy.

Om du anser att Stall Pikeur:s behandling av dina personuppgifter bryter mot dataskyddslagen har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen.

Ändringar av våra tjänster eller ändringar i dataskyddslagen kan leda till ändringar av denna information. Senaste information finns alltid tillgänglig på vår webbplats: www.stallpikeur.se.

Webbsidans ägare är Stall Pikeur Handelsbolag, org.nr: 969731-6678, Telefon: 070-7553876.
Besöks-/postadress: Torpgärdsleden 20, 961 38 Boden. e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.